GD FILAMENT


PC/ABS
Polycarbonate / Acrylonitrile Butadiene Styrene - поликарбонат / акрилонитрил бутадиен стирол

Препоръчителна температура на леглото: 100°С - 110°С
Препоръчителен температурен диапазон на дюзата: 250°С - 260°С
Вентилатор: 0 %

1.75 mm (±0.05 mm) x 1 kg
цветове:
слонова кост